Politica de Calitate

POLITICA MANAGERIALĂ REFERITOARE LA CALITATE, MEDIU, SANATATE SI SECURITATEA OCUPATIONALA, CALITATE DISPOZITIVE MEDICALE

Politica societatii nostre este de a implementa si mentine un sistem de management integrat bazat pe standardele SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, SR OHSAS 18001 : 2008 si SR EN ISO 13485:2012 prin care sa realizam cresterea gradului de satisfactie al clientilor, prin prevenirea apartiei unor neconformitati in procese sau a nerespectarii cerintelor legale in vigoare.

Prin activitatea desfăşurată, organizaţia se angajează să respecte legislaţia din domeniu în vigoare, să înţeleagă nevoile şi aşteptările partenerilor săi de afaceri, să participe activ la protejarea mediului înconjurător, implicând activ toate părţile interesate şi acordând o atenţie deosebită sănătăţii şi securităţii ocupationale.

Pentru realizarea acestui obiectiv, managementul S.C. PROTON IMPEX 2000  S.R.L. a adoptat următoarele valori strategice:

 • Satisfacerea cerinţelor clienţilor prin îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor furnizate, indicatorilor de performanţă şi actului de management;
 • Monitorizarea şi măsurarea performanţelor de mediu, evaluarea continuă şi ţinerea sub control a aspectelor de mediu;
 • Asigurarea unui control adecvat al riscurilor prin identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor asociate în activităţile de muncă;
 • Prevenirea accidentelor şi îmbolnăvirilor care pot să apară în procesele de muncă precum şi asigurarea condiţiilor de muncă ce îndeplinesc criteriile de securitate şi sănătate;
 • Menţinerea şi îmbunătăţirea Sistemului de Management Integrat.

Condiţia de bază pentru a face cele mai sus expuse să devină realitate este respectarea cerinţelor sistemului de management integrat implementat în organizaţia noastră conform standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, SR OHSAS 18001 : 2008 si SR EN ISO 13485:2012. Acest sistem oferă cadrul pentru îmbunătăţire activităţilor prin:

 • Semnalarea de fiecare angajat a oricăror neconformităţi apărute în cursul activităţii în scopul înlăturării acestora;
 • Respectarea cu stricteţe a cerinţelor legislative în vigoare;
 • Eliminarea cauzelor ce duc la neconformităţi, reducând astfel costurile noncalităţii şi riscurile legate de protecţia mediului şi de sănătate şi securitate ocupationala;
 • Instruirea permanentă a personalului angajat şi motivarea acestuia în vederea ridicării nivelului profesional al prestărilor organizaţiei;
 • Analiza periodică a datelor în scopul îmbunătăţirii continue a activităţilor;
 • Dotarea în continuare a organizaţiei cu tehnică performantă care să asigure de protecţia mediului şi a muncii în scopul alinierii la standardele UE.

Conducerea S.C. PROTON IMPEX 2000  S.R.L. se angajează să asigure resursele necesare pentru funcţionarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a eficacităţii Sistemului de Management Integrat şi să asigure conformitatea cu legislaţia şi reglementările aplicabile, precum şi prevenirea poluării, în scopul obţinerii performanţei de mediu si reducerii riscurilor asociate activitatii desfasurate.

In calitate de Manager al S.C. PROTON IMPEX 2000  S.R.L., raspund de implementarea, imbunatatirea si cresterea eficientei si eficacitatii sistemului de management integrat in vederea satisfacerii exigentelor organelor de control si a organismelor de certificare, aflate in relatii directe cu organizatia.

Politica manageriala integrata este disponibila partilor interesate.